Konkursansökan

Om ett bolag har hamnat i obestånd, kan en konkursansökan vara oundviklig. En ansökan om konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklar sin verksamhet och att alla tillgångar säljs i syfte att betala de fordringar som bolaget har. Om bolaget beslutar om konkurs skall en konkursansökan inkomma till en domstol som fattar beslut om konkurs. Det är aldrig bekvämt eller tillfredsställande med en konkursansökan men i en situation där man kämpat länge för att återfå en lönsam verksamhet och det inte har skett kan en konkurs vara enda vägen framåt.  

Även en fordringsägare kan begära ett bolag ikonkurs. Även i en sådan situation är det till en tingsrätt som en sådankonkursansökan sänds. En tingsrätt prövar i sådana fall konkursansökan och fattar beslut om konkurs, vilket eventuellt kan ske vid en förhandling.  

7Wise är en välrenommerad advokatbyrå med storerfarenhet inom området för konkurs. Vår byrå förordnas regelmässigt som konkursadvokat och vi har god möjlighet att vägleda ett bolag som har gjort en ansökan om konkurs genom våra erfarna jurister och advokater. Våra jurister arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. På 7Wise finns idag fem konkursförvaltare, ett antal jurister och andra anställda för administrativa åtgärder i konkurser.

Vad händer vid en konkursansökan?

1. När en konkursansökan inkommer till behörig domstol, det vill säga en tingsrätt på den ort där bolaget har sitt säte, utser domstolen en konkursförvaltare.

2.  Ett bouppteckningssammanträde äger rum efter att en tingsrätt har beslutat om att försätta ett bolag i konkurs.

3.  Innan bouppteckningssammanträdet upprättar konkursförvaltaren en handling, en bouppteckning, som innehåller alla borgenärers uppgifter såsom namn, adress och fordringar.

4.  Konkursförvaltaren utreder bolagets tillgångar för att kunna betala bolagets fordringar. Konkursbeslutet innebär att bolaget inte längre har bestämmanderätten över bolagets tillgångar. Efter ett bouppteckningssammanträde kan bolaget inte sälja, ge bort egendom eller använda tillgångar till att själv betala bolagets skulder.

5.  Då bolagets tillgångar och egendom har sålts för att betala bolagets fordringar fattar sedan tingsrätten beslut om att avsluta konkursen. De medel som influtit under konkursen fördelas då mellan borgenärerna.

6.  Skulle den situation uppstå att okända tillgångar hittas efter avslutad konkurs, återupptas konkursförfarandet av konkursförvaltaren som omvandlar dem som betalning av eventuella och kvarvarande fordringar.

7.  Alternativt avslutas konkursen med ett överskott.

Söker ni rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är en Advokatbyrå med erfarna jurister som arbetar effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. För oss är det viktigt att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter, för att nå goda resultat.  

Vid en konkursansökan arbetar vi på uppdrag aven tingsrätt. Under årens lopp har vi fått en mångårig erfarenhet inom affärsjuridik, konkursansökningar och vi har arbetat som konkursförvaltare i många år med bred kompetens och engagemang för olika bolag i obestånd. Vi biträder företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackligaförhandlingar och domstolstvister. 

Förutom rådgivning och hjälp vidkonkursansökan arbetar vi även med bland annat arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd. Till oss kan ni även vända er i allehanda juridiska frågor gällandeimmaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister. Vi erbjuder rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss.  Tveka inte att ta kontakt med oss i frågor som gäller konkursansökan!