Konkursansvar

Vilket konkursansvar har företagsledare och företrädare för ett bolag?

Om ett bolag hamnar i obestånd och riskerar att inte kunna betala sina skulder, har företrädare ett företrädaransvar om inte bolaget kan betala sina skatter.

Ett konkursansvar inträffar om bolaget bedöms inte kunna betala sina skulder inom en överskådlig framtid. Ett tillfälligt likviditetsproblem innebär inte att företrädarna bör försätta bolaget i konkurs. Därför är det alltid en domstol som fattar beslut i en ansökan om konkurs hos en tingsrätt.

7Wise är erfarna jurister och kan vägleda ett bolag gällande det konkursansvar som företrädare för ett bolag innehar. Våra jurister arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor om ansvar i en konkurs

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

När inträder konkursansvar?

Ett konkursansvar inträder så snart  ett bolag inte kan betala sina skulder. Styrelsen samt företagsledare vars påverkan styr bolagets verksamhet bär ansvaret i en konkurs. Av den anledningen åligger det en styrelse att varje år upprätta en årsredovisning som ska deklareras till Skatteverket. Skulle det inte ske, kan Bolagsverket besluta om tvångslikvidation, som innebär att styrelsen inte längre har tillgång till bolagets tillgångar och egendom. Skulle bolaget ha tillgångar och egendom, som inte täcker bolagets skulder, bör bolaget ansöka om konkurs.

En styrelse och övriga företrädare som inte vidtar nödvändiga åtgärder för att få fram tillräckliga medel för bolagets skattebetalning åläggs ett konkursansvar och företrädare för bolaget anses ha agerat vårdslöst och illojalt.

Detta ingår i det konkursansvar som alla företrädare för bolaget har:

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är en Advokatbyrå med erfarna jurister som arbetar effektivt, strategiskt och resultatinriktat med utgångspunkten i våra klienters problemställningar. För oss är det viktigt att bygga en god och nära kontakt med alla våra klienter, för att nå goda resultat.  

Vid en konkursansökan arbetar vi på uppdrag aven tingsrätt. Under årens lopp har vi fått en mångårig erfarenhet inom affärsjuridik, konkursansökningar och vi har arbetat som konkursförvaltare i många år med bred kompetens och engagemang för olika bolag i obestånd. Vi biträder företagsledare och personalansvariga i avtalsfrågor, fackligaförhandlingar och domstolstvister. 

Förutom rådgivning och hjälp vidkonkursansökan arbetar vi även med bland annat arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd. Till oss kan ni även vända er i allehanda juridiska frågor gällandeimmaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister. Vi erbjuder rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss.  Tveka inte att ta kontakt med oss i frågor som gäller konkursansökan!