;

7WISE - OM OSS

Vi är en advokatbyrå med mångårig erfarenhet inom affärsjuridik och våra respektive specialområden. Tillsammans har vi bildat ett team av skickliga jurister med bred kompetens, engagemang och ett intresse för juridik inom varierande rättsområden och branscher.

Vi tycker att ett pragmatiskt tankesätt är en självklarhet i vårt arbete då många lösningar, oavsett om de innebär att konstruera bonussystem för anställda eller att utforma taktiska handlingsalternativ i en tvist, kräver lite finess. Det hittar du hos oss.

!
7WISE  söker juridikstudenter för extrajobb i vår Studentpool
För mer information, läs här.

vår vision

Vi jobbar utifrån ledord som strategi, effektivitet och resultat med utgångspunkt i varje klients unika affärsmodell och problemställning.

Varje affär, varje avtal och varje transaktion, stor som liten, är förenad med risker och möjligheter. Vår styrka ligger i att identifiera riskerna, skapa gynnsamma förutsättningar för bra affärer och förebygga tvister.

En god och nära klientkontakt ser vi som en förutsättning för ett gott samarbete.

Vi finns därför alltid inom ett telefonsamtals räckhåll.

view

vår vision

Vi jobbar utifrån ledord som strategi, effektivitet och resultat med utgångspunkt i varje klients unika affärsmodell och problemställning.

Varje affär, varje avtal och varje transaktion, stor som liten, är förenad med risker och möjligheter. Vår styrka ligger i att identifiera riskerna, skapa gynnsamma förutsättningar för bra affärer och förebygga tvister.

En god och nära klientkontakt ser vi som en förutsättning för ett gott samarbete.

Vi finns därför alltid inom ett telefonsamtals räckhåll.

view

våra affärsområden

Arbetsrätt

V
i biträder våra klienter vid upprättande av VD-avtal och andra anställningsavtal. Vi biträder också i frågor om uppsägning, avskedande samt i frågor rörande till exempel bonusprogram.

Vi företräder även våra klienter såväl i fackliga förhandlingar som i arbetsrättsliga tvister inför domstol.
Bolagsfrågor

V
i bistår i frågor som rör bolag, föreningar och stiftelser. Ofta förekommande uppdrag är upprättande av aktieägar- och samarbetsavtal eller frågor om start av näringsverksamhet och bolagsbildning.

Vi bistår exempelvis med juridisk rådgivning om emissioner, tvångsinlösen och börsrelaterade frågor.
Entreprenadrätt

Vi bistår med upprättande av entreprenadhandlingar liksom med rådgivning under hela byggprocessen. Vi håller utbildningar kring olika frågor i de i byggprocessen förekommande standardavtalen. Vi biträder även såsom ombud i entreprenadtvister.
Fastighets- och hyresrätt

Vid såväl köprättsliga som hyresrättsliga frågor biträder vi våra klienter och lämnar löpande rådgivning till både fastighetsägare och hyresgäster.

Vi biträder även vid överlåtelser av fastigheter genom bolag.
Företagsöverlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser genom due diligence, biträde i förhandlingar och upprättande av avtal.
Immaterial- och marknadsrätt

Vi biträder i ärenden som rör varumärkes-, marknads-, mönster- och upphovsrätt.

Vi bistår även våra klienter med råd i konkurrensrättsliga frågor.
GDPR

Vi upprättar och granskar olika typer av IT-avtal avseende till exempel systemupphandling och licensiering. Vi lämnar även löpande juridisk rådgivning kring personuppgiftslagen och e-handel.
Kommersiella avtal

Vi bistår våra klienter med såväl upprättande som granskning av olika slags kommersiella avtal såsom återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal.
Miljörätt och plan- och byggjuridik

Vi bistår med juridisk rådgivning och biträde i frågor gällande tillstånds-, tillsyns- och miljöskadeärenden och biträder i tvister med miljörättslig anknytning. Vi bistår även i plan- och byggjuridiska frågor och biträder i tillståndsfrågor inför myndigheter och domstol.
Rekonstruktion och obestånd

Flera av våra advokater förordnas regelmässigt av domstol som konkursförvaltare samt åtar sig uppdrag som rekonstruktör och likvidator. Vi lämnar därutöver löpande juridisk rådgivning i obeståndsrättsliga frågor.
Tvistelösning

Ett av våra kärnområden är att biträda våra klienter som ombud i affärsjuridiska tvister både i domstol och inför skiljenämnder. Vi är också verksamma som skiljemän.

våra affärsområden

Arbetsrätt

Vi biträder våra klienter vid upprättande av VD-avtal och andra anställningsavtal. Vi biträder också i frågor om uppsägning, avskedande samt i frågor rörande till exempel bonusprogram.

Vi företräder även våra klienter såväl i fackliga förhandlingar som i arbetsrättsliga tvister inför domstol.
Bolagsfrågor

Vi bistår i frågor som rör bolag, föreningar och stiftelser. Ofta förekommande uppdrag är upprättande av aktieägar- och samarbetsavtal eller frågor om start av näringsverksamhet och bolagsbildning.

Vi bistår exempelvis med juridisk rådgivning om emissioner, tvångsinlösen och börsrelaterade frågor.
Entreprenadrätt

Vi bistår med upprättande av entreprenadhandlingar liksom med rådgivning under hela byggprocessen. Vi håller utbildningar kring olika frågor i de i byggprocessen förekommande standardavtalen. Vi biträder även såsom ombud i entreprenadtvister.
Fastighets- och hyresrätt

Vid såväl köprättsliga som hyresrättsliga frågor biträder vi våra klienter och lämnar löpande rådgivning till både fastighetsägare och hyresgäster.

Vi biträder även vid överlåtelser av fastigheter genom bolag.
Företagsöverlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser genom due diligence, biträde i förhandlingar och upprättande av avtal.
GDPR

Vi upprättar och granskar olika typer av IT-avtal avseende till exempel systemupphandling och licensiering. Vi lämnar även löpande juridisk rådgivning kring GDPR och e-handel.
Immaterial- och marknadsrätt

Vi biträder i ärenden som rör varumärkes-, marknads-, mönster- och upphovsrätt.

Vi bistår även våra klienter med råd i konkurrensrättsliga frågor.
Kommersiella avtal

Vi bistår våra klienter med såväl upprättande som granskning av olika slags kommersiella avtal såsom återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal.

Konkurs

Vi är din kompetenta partner för att hantera konkursfrågor på ett effektivt sätt. Oavsett om du är i behov av expertis som rör konkurs, ansvar, personligt ansvar, ansökan eller juridiska aspekter, så finns vi här för att vägleda dig genom hela processen.

Andra frågor inom konkurser som vi tar hand om är:
Kostnader kring konkurser
Vår roll som konkursförvaltare
Skatteansvar
Frågor kring löner och anställda
För dig som söker
konkursförvaltare i Stockholm
Miljörätt för plan- och byggjuridik

Vi bistår med juridisk rådgivning och biträde i frågor gällande tillstånds-, tillsyns- och miljöskadeärenden och biträder i tvister med miljörättslig anknytning. Vi bistår även i plan- och byggjuridiska frågor och biträder i tillståndsfrågor inför myndigheter och domstol.
Rekonstruktion och obestånd

Flera av våra advokater förordnas regelmässigt av domstol som konkursförvaltare samt åtar sig uppdrag som rekonstruktör och likvidator. Vi lämnar därutöver löpande juridisk rådgivning i obeståndsrättsliga frågor.
Tvistelösning

Ett av våra kärnområden är att biträda våra klienter som ombud i affärsjuridiska tvister både i domstol och inför skiljenämnder. Vi är också verksamma som skiljemän.

våra affärsområden

Arbetsrätt

Vi biträder våra klienter vid upprättande av VD-avtal och andra anställningsavtal. Vi biträder också i frågor om uppsägning, avskedande samt i frågor rörande till exempel bonusprogram.

Vi företräder även våra klienter såväl i fackliga förhandlingar som i arbetsrättsliga tvister inför domstol.
Bolagsfrågor

Vi bistår i frågor som rör bolag, föreningar och stiftelser. Ofta förekommande uppdrag är upprättande av aktieägar- och samarbetsavtal eller frågor om start av näringsverksamhet och bolagsbildning.

Vi bistår exempelvis med juridisk rådgivning om emissioner, tvångsinlösen och börsrelaterade frågor.
Entreprenadrätt

Vi bistår med upprättande av entreprenadhandlingar liksom med rådgivning under hela byggprocessen. Vi håller utbildningar kring olika frågor i de i byggprocessen förekommande standardavtalen. Vi biträder även såsom ombud i entreprenadtvister.
Fastighetsrätt
‍‍

Vid såväl köprättsliga som hyresrättsliga frågor biträder vi våra klienter och lämnar löpande rådgivning till både fastighetsägare och hyresgäster.

Vi biträder även vid överlåtelser av fastigheter genom bolag.
Företagsöverlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser genom due diligence, biträde i förhandlingar och upprättande av avtal.
Immaterial och marknadsrätt

Vi biträder i ärenden som rör varumärkes-, marknads-, mönster- och upphovsrätt.

Vi bistår även våra klienter med råd i konkurrensrättsliga frågor.
G‍
Vi upprättar och granskar olika typer av IT-avtal avseende till exempel systemupphandling och licensiering. Vi lämnar även löpande juridisk rådgivning kring GDPR och e-handel.
Kommersiella avtal

Vi bistår våra klienter med såväl upprättande som granskning av olika slags kommersiella avtal såsom återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal.
Miljörätt för plan- och byggjuridik

Vi bistår med juridisk rådgivning och biträde i frågor gällande tillstånds-, tillsyns- och miljöskadeärenden och biträder i tvister med miljörättslig anknytning. Vi bistår även i plan- och byggjuridiska frågor och biträder i tillståndsfrågor inför myndigheter och domstol.
Rekonstruktion och obestånd

Flera av våra advokater förordnas regelmässigt av domstol som konkursförvaltare samt åtar sig uppdrag som rekonstruktör och likvidator. Vi lämnar därutöver löpande juridisk rådgivning i obeståndsrättsliga frågor.
Tvistelösning

Ett av våra kärnområden är att biträda våra klienter som ombud i affärsjuridiska tvister både i domstol och inför skiljenämnder. Vi är också verksamma som skiljemän.

våra medarbetare

Anders Bark

Advokat Partner

Bakgrund
7WISE Advokatbyrå, partner 2016-
Advokatfirman Glimstedt, 2007-2016 (partner 2012-2016)
Grönberg Cederlöv Advokatbyrå 2003-2007
Solna tingsrätt, notarie 2002-2003
Deloitte & Touche, skattekonsult 2001-2002
Jur kand, Uppsala universitet 2001
Studier i ekonomi vid Stockholms universitet 1996-1997 och 2000

Specialitet
Allmän affärsjuridik, företagsöverlåtelser, tvistelösning samt fastigheter.

Kontakt
växel: +46 (0)8 796 77 00
direkt: +46 (0)8 796 77 96
mobil: +46 (0)72 011 65 10
e-post: anders.bark@7wise.se

Isac Outinen

Advokat

Bakgrund
7WISE Advokatbyrå, 2014
Grönberg Gunnard Advokatbyrå, 2012-2014
Jur kand, Stockholms universitet, 2012

Kontakt
växel: +46 (0)8 796 77 00
direkt: +46 (0)8 796 77 67
mobil: +46 (0)73 980 86 16
e-post: isac.outinen@7wise.se

Marcus Angström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Marcus Angström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Marcus Angström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Marcus Angström

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

våra affärsområden

INTERNATIONELLT ARBETE

7WISE är aktiv medlem i det globala nätverket Lexwork som består av välrenommerade advokatbyråer över hela världen. Medlemskapet i Lexwork gör det möjligt för oss att bistå våra klienter med kvalificerad juridisk rådgivning i frågor med anknytning till andra länders rättssystem.

view
För en god sak

7WISE stödjer Stockholms Stadsmission i deras arbete med hemlöshet, arbetsintegration, barn och unga, utbildning, migration och integration.

"Justice is itself the great standing policy of civil society; and any eminent departure from it, under any circumstances, lies under the suspicion of being no policy at all."

Edmund Burke

view

våra medarbetare

våra medarbetare