7WISE company logo

7wise - om oss

Vi är en advokatbyrå med mångårig erfarenhet inom affärsjuridik och våra respektive specialområden. Tillsammans har vi bildat ett team av skickliga jurister med bred kompetens, engagemang och ett intresse för juridik inom varierande rättsområden och branscher.

Vi tycker att ett pragmatiskt tankesätt är en självklarhet i vårt arbete då många lösningar, oavsett om de innebär att konstruera bonussystem för anställda eller att utforma taktiska handlingsalternativ i en tvist, kräver lite finess. Det hittar du hos oss.

Diagonal decorative element edge

vår vision

Vi jobbar utifrån ledord som strategi, effektivitet och resultat med utgångspunkt i varje klients unika affärsmodell och problemställning.

Varje affär, varje avtal och varje transaktion, stor som liten, är förenad med risker och möjligheter. Vår styrka ligger i att identifiera riskerna, skapa gynnsamma förutsättningar för bra affärer och förebygga tvister.

En god och nära klientkontakt ser vi som en förutsättning för ett gott samarbete.

Vi finns därför alltid inom ett telefonsamtals räckhåll.

våra Affärsområden

Tvistlösning

Det händer att parterna i ett affärsförhållande kan ha olika uppfattningar om vad som kan förväntas. Om parterna inte kan lösa tvistefrågan själva kommer den slutligen att avgöras av domstol eller skiljenämnd. Tvistehanteringen sker sällan isolerad till tvistefrågan utan medför ofta följdfrågor – såsom exempelvis hantering av ett större affärsförhållande, påverkan på den egna verksamheten, samt publicitets- och finansieringsfrågor. Vi har lång erfarenhet av tvistlösning i både domstolar och skiljeförfaranden. Vi biträder löpande våra klienter i tvister och har alltid en helhetssyn på uppdragen med stort fokus på de affärsmässiga målen för hanteringen av situationen som helhet.

Rekonstruktion och Konkurs

Flera av våra advokater förordnas regelmässigt av domstol som konkursförvaltare samt åtar sig uppdrag som rekonstruktör och likvidator. Vi lämnar därutöver löpande juridisk rådgivning i obeståndsrättsliga frågor.

Vi är din kompetenta partner för att hantera konkursfrågor på ett effektivt sätt. Oavsett om du är i behov av expertis som rör konkurs, ansvar, personligt ansvar, ansökan eller juridiska aspekter, så finns vi här för att vägleda dig genom hela processen.

Andra frågor inom konkurser som vi tar hand om är:

- Kostnader kring konkurser

- Vår roll som konkursförvaltare

- Skatteansvar

- Frågor kring löner och anställda

För dig som söker konkursförvaltare i Stockholm

Miljörätt för plan- och byggjuridik

Vi bistår med juridisk rådgivning och biträde i frågor gällande tillstånds-, tillsyns- och miljöskadeärenden och biträder i tvister med miljörättslig anknytning. Vi bistår även i plan- och byggjuridiska frågor och biträder i tillståndsfrågor inför myndigheter och domstol.

Kommersiella avtal

Vi bistår våra klienter med såväl upprättande som granskning av olika slags kommersiella avtal såsom återförsäljaravtal, franchiseavtal och uppdragsavtal.

Immaterial- och marknadsrätt

Vi biträder i ärenden som rör varumärkes-, marknads-, mönster- och upphovsrätt.

Vi bistår även våra klienter med råd i konkurrensrättsliga frågor.

GDPR

Vi upprättar och granskar olika typer av IT-avtal avseende till exempel systemupphandling och licensiering. Vi lämnar även löpande juridisk rådgivning kring GDPR och e-handel.

Företags- överlåtelser

Vi medverkar vid företagsöverlåtelser genom due diligence, biträde i förhandlingar och upprättande av avtal.

Fastighets- och hyresrätt

Vid såväl köprättsliga som hyresrättsliga frågor biträder vi våra klienter och lämnar löpande rådgivning till både fastighetsägare och hyresgäster.

Vi biträder även vid överlåtelser av fastigheter genom bolag.

Entrepenadrätt

Vi bistår med upprättande av entreprenadhandlingar liksom med rådgivning under hela byggprocessen. Vi håller utbildningar kring olika frågor i de i byggprocessen förekommande standardavtalen. Vi biträder även såsom ombud i entreprenadtvister.

Bolagsfrågor

Bolagsrätten utgör den juridiska ramen som bland annat reglerar bildandet, organisationen och verksamheten för bolag och andrajuridiska personer. Bolagsrätten inkluderar lagar och bestämmelser kring olika företagsformer, aktieägares och andra intressenters rättigheter/skyldigheter, bolagsstyrning, ansvar och mycket mer. Vi hjälper dig och ditt företag från att bolaget bildas till dess det avvecklas, vi hjälper också till med allt däremellan såsom bolagsstruktureringar, emissioner, delägaravtal och rådgivning i majoritets- respektive minoritetsfrågor.

Arbetsrätt

Vi lämnar rådgivning inom det arbetsrättsliga området så som bland annat uppsägningar och avsked, upprättande av anställningsavtal av olika slag, verksamhetsövergångar och företagsöverlåtelser, brott motkonkurrensförbud samt frågor om företagshemligheter och sekretessavtal. Vi bistår även vid tvister i domstol och fackliga förhandlingar.

Diagonal decorative element edge

Internationellt Arbete

7WISE är aktiv medlem i det globala nätverket Lexwork som består av välrenommerade advokatbyråer över hela världen. Medlemskapet i Lexwork gör det möjligt för oss att bistå våra klienter med kvalificerad juridisk rådgivning i frågor med anknytning till andra länders rättssystem.

Lexwork International company logoStockholms Stadsmission company logo

"Justice is itself the great standing policy of civil society; and any eminent departure from it, under any circumstances, lies under the suspicion of being no policy at all." Edmund Burke

våra medarbetare

Marcus

Angström

Advokat, Managing Partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)70 866 47 26

+46 (0)8 796 77 00

marcus.angstrom@7wise.se

Anders

Bark

Advokat, partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)72 011 65 10

+46 (0)8 796 77 00

anders.bark@7wise.se

Konrad

Ersson

Advokat, Partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)704 380 210

+46 (0)8 796 77 00

konrad.ersson@7wise.se

Lars

Lundberg

Advokat, partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)708 774 288

+46 (0)8 796 77 00

lars.lundberg@7wise.se

Sara

Mellström

Ekonomi

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

-

+46 (0)8 796 77 00

sara.mellstrom@7wise.se

Karin

Mårtensson

Biträdande jurist

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)736 239 916

+46 (0)8 796 77 00

karin.martensson@7wise.se

Kajsa

Nilsson

Biträdande jurist

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)73 730 00 29

+46 (0)8 796 77 00

kajsa.nilsson@7wise.se

Rebecca

Näslund

Biträdande jurist

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)736 239 917

+46 (0)8 796 77 00

rebecca.naslund@7wise.se

Isac

Outinen

Advokat

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)739 808 616

+46 (0)8 796 77 00

isac.outinen@7wise.se

Signe

Persson

Biträdande jurist

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)701 653 655

+46 (0)8 796 77 00

signe.persson@7wise.se

Christine

Roos

Biträdande jurist

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)720 788 295

+46 (0)8 796 77 00

christine.roos@7wise.se

Mikael

Söderman

Advokat, partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)761 026 733

+46 (0)8 796 77 00

mikael.soderman@7wise.se

Petter

Vaeren

Advokat, partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)702 128 618

+46 (0)8 796 77 00

petter.vaeren@7wise.se

Emma

Åhnberg

Advokat, partner

cv och affärsområde

Kontakt

mobil:

växel:

e-post:

+46 (0)70 545 07 93

+46 (0)8 796 77 00

emma.ahnberg@7wise.se

StudentPoolen

Indra Öhman

Jur. Stud.

Davina Schatz

Jur. Stud.

Elias Samouie

Jur. Stud.

Evelina Linqvist

Jur. Stud.

Alexandra Hedin

Jur. Stud.

Lukas Gourie

Jur. Stud.