konkurslöner

Hur blir det med anställdas löner om ett bolag går i konkurs? Oron bland anställda i ett bolag som har hamnat i obestånd, gäller oftast vad som sker med deras löner. Lagen ger alltid skydd för anställda som vill få ut sina löner vid en konkurs. Lagen om statlig lönegaranti gäller personal som inte får ut sina löner eller riskerar att inte få ut sina löner vid en konkurs eller en rekonstruktion. 

Det är alltid en konkursförvaltare som fattar beslut om lönegarantin ska gälla de anställda, samt storleken på utbetalningen. Lönegarantin betalas sedan av en länsstyrelse i det län där det konkursade bolaget återfinns. Lönegarantin är till för att anställda inte ska drabbas negativt vid en konkurs.

Kontaktformulär

så fungerar löner i en konkurs

Lönegarantin skyddar de anställda vid konkurs genom att staten betalar de anställdas utestående löner som ett bolag är skyldig att betala till sina anställda. För att en konkursförvaltare ska kunna fatta beslut om ersättning via lönegarantin, avkräver konkursförvaltaren normalt en försäkran och intyg på att de, som ansöker om utbetalning, har varit anställd i bolaget.

Vad ersättningen omfattar:

- Som mest kan en anställd få lön som intjänats under de 3 senaste månaderna innan bolaget lämnade in sin ansökan om konkurs, eller rekonstruktion, till en tingsrätt.

- Förutom lön kan den anställda även få ut uppsägningslön, under den tid som uppsägningstiden varar, samt semesterersättning. Detta beroende vilken uppsägningstid som gäller enligt LAS. Om du har längre uppsägningstid enligt ditt anställningsavtal kan detta vara en konkursfordran vilket innebär att du kan få utdelning när konkursen avslutas.  

- En anställd kan även få lön för den första månaden efter att ett beslut om konkurs har fattats.

- Det finns en yttre gräns som reglerar hur mycket lönegaranti en anställd kan få. Maxbeloppet är 4prisbasbelopp, vilket i år motsvarar 52 500 kr kronor. För 2023 kan en anställd maximalt erhålla 210 000 kr. Beloppet avser bruttolön, dvs före skatt. Prisbasbeloppet ändras varje år.

Allt detta är upp till konkursförvaltaren att fatta beslut om. Om du är missnöjd med konkursförvaltarens beslut kan du begära omprövning eller väcka talan inför domstol.  

Söker du rådgivning i ett enskilt fall, tveka inte att kontakta oss!
Hör även av dig om du inte fått ut din lön.

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om 7Wise Advokatbyrå

7Wise är erfarna jurister med mångårigerfarenhet av rollen som konkursförvaltare och förordnas regelmässigt av domstol både för uppdrag som rekonstruktör och likvidator. Vår kompetens är inom affärsjuridik och vi erbjuder juridisk rådgivning i frågor om obeståndsrätt.  

Förutom rådgivning och hjälp gällande konkurslöner, arbetar våra jurister även med arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd, med mera. Till oss vänder sig företagsledare och personalansvariga i allehanda juridiska frågor gällande immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och diverse tvister. 

Vi arbetar alltid effektivt, strategiskt och resultatinriktat och med utgångspunkt i våra klienters problemställningar. För oss är det viktigt att alltid att bygga en god och nära kontakt med alla våraklienter för att nå ett gott resultat. Därför erbjuder vi rådgivning och juridisk hjälp för alla som anlitar oss som advokater och jurister. 

Ta kontakt med 7Wise Advokatbyrå i frågor som gäller frågor samband med konkurslöner.