konkursförvaltare

Välkommen till 7Wise Advokatbyrå som ofta åtar sig rollen som konkursförvaltare. Vår Advokatbyrå förordnas regelmässigt som konkursförvaltare och är på så sätt erfarna vid en begäran om konkurs. En konkursansökan skall alltid inkomma till en domstol på den ort där ett bolag har sitt säte. Våra jurister har all kompetens som krävs vid ett konkursförfarande.

7Wise har specialistkompetens, är erfarna och kunniga jurister vad gäller konkurser samt obeståndsfrågor. Vi har kunskapen kring juridiken och praxis som konkursförvaltare i Stockholm. Till oss är både borgenärer och gäldenärer välkomna vid konkursförfaranden av olika slag.

vad Arbetar konkursförvaltare med?

Uppdraget för en konkursförvaltare innebär att säkerställa en korrekt fastställande av tillgångar och skulder som faktiskt existerar. Vidare involverar det att omvandla tillgångarna till likvida medel, vilket möjliggör att borgenärerna kan erhålla ersättning för de belopp de har rätt till.

1.  Då ett bolag försätts i konkurs, upprättar konkursförvaltaren en handling om vilka borgenärer som har fordringar på bolaget med namn, adress och organisationsnummer.

2.  Efter det har varken ägarna eller styrelse beslutanderätten om bolagets egendomar, tillgångar eller betalningar..

3.  En konkursförvaltare ansvarar också för att upprätta en förteckning över bolagets alla tillgångar och eventuella egendomar.

4.  Vidare beslutar konkursförvaltaren om hur och när bolagets skulder skall betalas.

5.  Då det är verkställt, fattar sedan tingsrätten beslut om att avsluta konkursen.

6.  Skulle okända tillgångar hittas efter en avslutad konkurs, återupptas den och konkursförvaltaren omvandlar dessa till pengar för att betala av fordringar

7.  Om fordringar inte längre finns, avslutas konkursen med ett överskott.

Arbetet kan komma att skilja sig beroende på konkursen i fråga.

vem utser konkursförvaltare?

När en ansökan om konkurs inkommer till en domstol utser domstolen sedan en konkursförvaltare. 7Wise är erfarna jurister som regelmässigt utses som konkursförvaltare. I dessa fall utreder vi vilka tillgångar och skulder som ett konkursbo innehar, i enlighet med praxis. Är det så att ett bolags skulder är större än tillgångar, så fattar tingsrätten beslut om utdelning eller avskrivning av skulder.

Om ägarna eller styrelsen ser att bolagets tillgångar ännu är större än bolagets skulder, bör bolaget försättas i likvidation. Det innebär att ett bolag som är försatt i likvidation, har styrelsen och ägarna ännu beslutanderätten över bolaget, vilket kan rekommenderas. Alternativet är konkurs vilket leder till att beslutanderätten övergår till konkursförvaltare.

Så kan du påverka valet av konkursförvaltare

Vid en konkursansökan, kan man lämna förslag på en konkursförvaltare från antingen den som ansöker om konkurs (till exempel vid en egen ansökan) eller från en borgenär. Vanligtvis, tenderar tingsrätterna ofta att utse den föreslagna konkursförvaltaren.

Detta sker istället för att välja en konkursförvaltare från den lista över tillgängliga konkursförvaltare som normalt finns tillgänglig. Detta tillvägagångssätt ger en flexibilitet för parterna inblandade i konkursprocessen att föreslå en lämplig person som konkursförvaltare, någon som de anser kan hantera ärendet på ett effektivt och rättvist sätt.

Denna praxis understryker vikten av att ha en kvalificerad och kompetent konkursförvaltare som kan hantera olika aspekter av konkursen och skydda intressen för både gäldenären och borgenärerna på ett rättvist sätt.

Har du fler frågor kring detta? Kontakta oss!

Nå oss direkt på telefon 08-796 77 00 eller fyll i formuläret nedan:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

vår erfarenhet som konkursförvaltare och arbete med affärsjuridik

Vi på 7Wise Advokatbyrå strävar efter att erbjuda en omfattande palett av juridiska tjänster för att möta våra klienters behov på bästa sätt. Utöver vår expertis som konkursförvaltare, är vi engagerade inom olika områden av affärsjuridik. Vi arbetar med arbetsrätt, bolagsfrågor, entreprenadrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, rekonstruktion och obestånd med mera.

Vårt erfarna team av jurister är dedikerade till att assistera företagsledare och personalansvariga genom avtalsfrågor, fackliga förhandlingar och eventuella tvister som kan uppstå. Vi erbjuder även vägledning och stöd gällande immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och olika typer av tvistefrågor.

Vi värderar resultat och effektivitet högt i vårt arbete. Genom att strategiskt närma oss varje klientärende, skapar vi lösningar som är skräddarsydda för att lösa de specifika utmaningar våra klienter står inför. Vi sätter stor betydelse i att bygga starka och nära relationer med våra klienter, vilket i sin tur bidrar till att nå framgångsrika resultat.

Vårt mångsidiga team har gedigen erfarenhet som konkursförvaltare och besitter djup kunskap och engagemang inom området för företag i ekonomisk kris. Vi är övertygade om att vi kan vara en pålitlig resurs för dig i frågor som rör konkursförvaltning. Tveka inte att kontakta våra erfarna jurister på 7Wise Advokatbyrå för att få hjälp och vägledning.